DonatiesVrijland is bij beschikking van 20 september 2007, fiscaalnummer 8160.82.315 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit betekent dat eventuele schenkingen kunnen worden aangemerkt als gift voor de inkomstenbelasting.

Vrijland is afhankelijk van schenkingen.

Rabo bank NL09RABO0369746821  Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de BankGiro Loterij en Lotto. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen