Als ANBI (“Algemeen Nut Beogende Instelling”) is de Stichting Veteranenlandgoed “Vrijland” verplicht om haar gegevens op het internet te publiceren: deze kunt U hieronder inzien.

Een kort overzicht van de gegevens in het standaardformulier inzake ANBI-status volgt hieronder.

Stichting Veteranenlandgoed “Vrijland”
Fiscaal nummer: 8160.82.315
Contactgegevens: Unster 4, 6942 LM Didam
Telefoon: 0316 220020 / 06 10001850
E-mail: secretaris veteranenlandgoedvrijland
Bestuurssamenstelling en namen leden: Zie onder Bestuur
Beleidsplan: Zie onder Doelstelling
Beloningsbeleid: Het Veteranenlandgoed “Vrijland” kent geen beloningsbeleid. De Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
Doelstelling: Zie onder Doelstelling op de pagina Bestuur
Verslag activiteiten:
1. Vrijwilliger houdt wandelpaden gemaaid en toegankelijk.
2. Scholen IPC Groene Ruimte en Yuverta hebben met studenten geoefend op het Landgoed.
3. Trainingen van hulphonden vinden plaats op het Landgoed.
4. Er vinden asverstrooiingen plaats op het Landgoed
5. Veteranen doen 1 à 2 maal per jaar opschoonwerkzaamheden zonder betaling
Financiële verantwoording: Balans boekjaar 2022

Het Veteranenlandgoed “Vrijland” is afhankelijk van schenkingen. Daarom is het wellicht goed om te weten dat het Veteranenlandgoed “Vrijland” door de Belastingdienst bij beschikking van 20 september 2007, fiscaalnummer 8160.82.315, is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat eventuele schenkingen kunnen worden aangemerkt als gift voor de inkomstenbelasting.

U kunt een bedrag overmaken op IBAN NL09RABO0369746821 (bij de Rabobank) of ook via de Doneerknop bovenaan deze pagina.

Het Bestuur is dankbaar voor ieder bedrag: hiermee kunnen de doelstellingen van het Veteranenlandgoed “Vrijland” nog beter worden nagestreefd.