Het Veteranenlandgoed “Vrijland” is afhankelijk van schenkingen. Daarom is het wellicht goed om te weten dat het Veteranenlandgoed “Vrijland” door de Belastingdienst bij beschikking van 20 september 2007, fiscaalnummer 8160.82.315, is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat eventuele schenkingen kunnen worden aangemerkt als gift voor de inkomstenbelasting.

U kunt een bedrag overmaken op IBAN NL09RABO0369746821 (bij de Rabobank) of ook via de Doneerknop bovenaan deze pagina.

Het Bestuur is dankbaar voor ieder bedrag: hiermee kunnen de doelstellingen van het Veteranenlandgoed “Vrijland” nog beter worden nagestreefd.

 

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) de onderstaande gegevens op het internet publiceren.

Deze gegevens van de Stichting Veteranenlandgoed “Vrijland” zijn:

Stichting Veteranenlandgoed “Vrijland”
Fiscaal nummer: 8160.82.315
Contactgegevens: Unster 4, 6942 LM Didam
Telefoon: 0316 220020 / 06 10001850
E-mail: secretaris veteranenlandgoedvrijland
Bestuurssamenstelling en namen leden: Zie onder Bestuur
Beleidsplan: Zie onder Doelstelling
Beloningsbeleid: Het Veteranenlandgoed “Vrijland” kent geen beloningsbeleid. De Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
Doelstelling: Zie onder Doelstelling op de pagina Bestuur
Verslag activiteiten: Zie onder Activiteiten op pagina Bestuur
Financiële verantwoording: Balans boekjaar 2019