Wandelen in het groen

Behalve het Veteranenwandelpad en de wandelroute langs militaire geschiedenis is er op het Veteranenlandgoed “Vrijland” ook de mogelijkheid om te wandelen over groene, niet verharde paden door het jonge bos. Ook hier is duidelijk te zien dat dit jonge bos is aangeplant op voormalige landbouwgrond die nog rijk is aan voedingsstoffen. Nu de bomen nog niet zo groot zijn, komt er bovendien veel licht op de bodem. Hierdoor is er vanaf het voorjaar tot ver in de herfst een weelderige ondergroei van kleine struiken en meerjarige planten, zoals fluitenkruid. Dit is niet alleen een mooi gezicht voor de wandelaars, maar ook weer een aantrekkelijke biotoop voor vele dieren! Op onderstaand kaartje zijn de wandelpaden gemarkeerd met een groene stippellijn.

 

Veteranenlandgoed "Vrijland", wandelpad door het bos
Op deze plattegrond van het Veteranenlandgoed “Vrijland” zijn de wandelpaden door het groen met een groene stippellijn aangegeven