Verstrooingen

Zoals bekend is er op het Veteranenlandgoed “Vrijland” een verstrooiveld waar de as van (oud-) militairen – ongeacht of zij veteraan zijn of niet – kan worden verstrooid. Sinds de stichting van het Veteranenlandgoed hebben er al zo’n 300 verstrooiingen plaatsgevonden. Daarvoor heeft het Bestuur een Procedure opgesteld, die ook op de website staat vermeld: https://veteranenlandgoedvrijland.nl/procedure-voor-asverstrooiingen/.

Het Bestuur heeft gemerkt dat nabestaanden het erg waardevol vinden als zij worden ontvangen en begeleid door een van de bestuursleden. Voor de verstrooiing wordt een bijdrage van € 120,00 gevraagd. O.a. van dit geld wordt het landgoed onderhouden. Een mooi onderhouden landgoed komt ook uw wandelplezier ten goede. Helaas merkt het Bestuur dat er ook wel eens “illegaal” wordt verstrooid… – afgelopen dinsdag nog. Het Bestuur vindt dat erg jammer en vraagt u daarom om binnen uw kring (meer) bekendheid te geven aan de mogelijkheden van het verstrooien op het mooie Verstrooiveld op het Veteranenlandgoed!

OVVKNR Koerier

De vereniging Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve geeft eens per kwartaal een fraai blad uit, de OVVKNR Koerier. In het eerste nummer van dit jaar wordt aandacht besteed aan het Veteranenlandgoed “Vrijland”. Het verhaal wordt geïllustreerd met mooie foto’s, die een goed beeld geven van dit groene monument dat is gesticht als eerbetoon aan de Nederlandse militaire veteranen die zich hebben ingezet voor vrede en veiligheid in de wereld vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog tot op heden. Ook het Verstrooiveld wordt belicht: in dit besloten stukje bosgebied is het mogelijk om de as te verstrooien van niet alleen overleden veteranen en hun naasten, maar ook de as van andere militairen én leden van de Nationale Reserve. In alle seizoenen is het Veteranenlandgoed een bezoekje waard!

 

 

Herbebossing: Waar staan we

Veteranenlandgoed “Vrijland” is niet alleen een mooi en betekenisvol wandelgebied, maar het is ook één van de eerste klimaatbossen van Nederland! In het begin van de jaren 1990 heeft de Stichting Face (opgericht door de Nederlandse energiebedrijven om de CO2-uitstoot te compenseren door te investeren in het aanplanten van bossen) het bos op “Vrijland” medegefinancierd. Zo is te lezen in een artikel in de Volkskant van woensdag 3 november jl., waarin aandacht wordt besteed aan herbebossing – een actueel onderwerp in het huidige klimaatdebat en een agendapunt op de Klimaattop in Glasgow: “Herbebossing – waar staan we?”. Er staat een prachtige foto bij, gemaakt met een drone, van het noordwestelijke deel van het Veteranenlandgoed “Vrijland” met indrukwekkende vergezichten over de Vliegbasis Deelen.

15-10-2021 ARNHEM – Het bos op Veteranenlandgoed Vrijland, geplant in de jaren 90, bij Arnhem. FREEK VAN DEN BERGH

Herbebossing

 

Nationale Veteranendag 2021

Ook dit jaar moest Nationale Veteranendag op een andere wijze worden gevierd dan tot 2019 gebruikelijk was: eenieder zal op zijn of haar eigen wijze herdacht en gevierd hebben. Zo ook het Veteranenlandgoed “Vrijland”: het was afgelopen zaterdag “meeting point” van de Dutch Veterans Bikers Association: ruim 100 leden van deze vereniging van veteranen-motorliefhebbers bezochten tijdens de openingsrit van dit jaar het Veteranenlandgoed voor een korte ceremonie op het Plein van de Grondwet. Alle motoren werden in een grote kring opgesteld rond het middelpunt van het plein waar het bord staat met daarop de artikelen uit de Grondwet over de inzet van de krijgsmacht in dienst van vrede en democratie. De plechtigheid begon met een vlaggenparade en het zingen van het eerste couplet van het Wilhelmus. Na een indrukwekkende minuut stilte voor de gevallenen volgde het leggen van een mooi wit bloemstuk. Het Veteranenlandgoed “Vrijland” is een landgoed ván en vóór veteranen – op deze bijzondere dag heeft het op mooie wijze deze rol mogen vervullen, zowel met de plechtigheid als ook met het gezellige samenzijn nadien!

Nationale Veteranendag 2021

Nationale Veteranendag 2021 bij het Veteranenlandgoed “Vrijland”: op dit paneel staan de artikelen van de Grondwet die betrekking hebben op de democratische inzet van militairenNationale Veteranendag 2021 bij het Veteranenlandgoed “Vrijland”: zicht op het centrale gedeelte van het Plein van de Grondwet met de vlaggenmast en de opgestelde motoren van de Dutch Veterans Bikers Association
Nationale Veteranendag 2021 bij het Veteranenlandgoed “Vrijland”: leden van het bestuur van het Veteranenlandgoed “Vrijland” en van het bestuur van de Dutch Veterans Bikers Association staan bij het Plein van de GrondwetNationale Veteranendag 2021 bij het Veteranenlandgoed “Vrijland”: tijdens de plechtigheid is de Nederlandse vlag gehesen door twee leden van de Dutch Veterans Bikers Assocation
Nationale Veteranendag 2021 bij het Veteranenlandgoed “Vrijland”: het bestuur van het Veteranenlandgoed “Vrijland” en het bestuur en de leden van de Dutch Veterans Bikers Association salueren tijdens de minuut stilte voor de gevallen militairenNationale Veteranendag 2021 bij het Veteranenlandgoed “Vrijland”: twee leden van de Dutch Veterans Bikers Association dragen het bloemstuk naar het paneel op het Plein van de Grondwet
Nationale Veteranendag 2021 bij het Veteranenlandgoed “Vrijland”: het bestuur van het Veteranenlandgoed “Vrijland” en het bestuur en de leden van de Dutch Veterans Bikers Association brengen een gezamenlijk saluut na het leggen van het bloemstuk op het Plein van de GrondwetNationale Veteranendag 2021 bij het Veteranenlandgoed “Vrijland”: het bloemstuk van de Dutch Veterans Bikers Association is gelegd op het Plein van de Grondwet – de tekst is duidelijk: “Honoring all who served”

NL Doet 2021

Ook dit jaar, op 28 en 29 mei jl., werd de landelijke actie “NL-Doet” gehouden, georganiseerd door het Oranjefonds. Dit fonds zet zich sinds 2002 in voor meer betrokkenheid in de samenleving en wil dit bereiken door sociale samenhang en ook sociale participatie te bevorderen. De actie NL-Doet is hiervan één van de activiteiten. Normaalgesproken wordt deze actie in maart gehouden, maar dit jaar was zij vanwege “Corona” uitgesteld tot eind mei. Op 28 mei heeft het boomverzorgingsbedrijf “Flier Boomspecialisten” uit Wekerom zich in dit kader ingezet om de oude, hoge Amerikaanse eiken bij het Verstrooiveld een grote opknapbeurt te geven. Er werden niet alleen vanuit een mobiele hoogwerker dode takken uit de bomen gezaagd, maar ook door middel van “klimmen”, waarbij enige alpinistenvaardigheden kwamen kijken, zoals “Abseilen”! De bomen staan er nu weer goed verzorgd bij, tot vreugde van het bestuur van het Veteranenlandgoed. Het natuurlijke karakter van het Verstrooiveld komt op deze manier nog beter tot zijn recht…

Het werken was extra plezierig door het prachtige en niet te warme weer. Ook was er natuurlijk uitgebreid tijd voor koffie en cake, voor soep en sandwiches en voor een drankje en een chipje na afloop. Iedereen kon terugzien op een geslaagde en gezellige dag!

NL-Doet 2021

De banner van NL-Doet hangt aan het toegangshek van het Veteranenlandgoed Vrijland!Op de slagbomen tot het Veteranenlandgoed Vrijland hangen vlaggetjes van NL-Doet
Bij het Verstrooiveld van het Veteranenlandgoed Vrijland wordt gewerkt door de mensen van Flier Boomspecialisten uit WekeromMet de hoogwerker kom je ook in de hoogste boomtop!
Behalve zagen vanuit de hoogwerker is “gewoon” klimmen zeker ook een optie!De oude Amerikaanse eiken langs het Verstrooiveld staan er nu weer netjes bij.
Na afloop van de werkzaamheden hebben de vrijwilligers van NL-Doet wel een drankje verdiend!