Helicon opleidingen

Op drie vrijdagochtenden in de afgelopen maand januari hebben studenten van de MBO opleiding “Bos- en Natuurbeheer” van Helicon Opleidingen uit Velp een gedeelte van hun praktijkexamen afgelegd op het Veteranenlandgoed Vrijland. Een oud-docent van de school was hun examinator en de Voorzitter van het Veteranenlandgoed, de heer D. Heij, was daarbij gecommitteerde. De studenten konden kiezen uit twee opdrachten: met de bosmaaier een rechthoekig stuk ruig gras maaien, het maaisel op “rillen” harken en vervolgens op hopen in het bos leggen, of een gedeelte van een ruig stuk van de berm van een van de wandelpaden opschonen, met motorkettingzaag, bosmaaier en ander materieel. Degenen die voor de bosmaaier kozen zijn aan de gang gegaan op de open vlaktes in het noordwesten van het landgoed; degenen die voor het opschonen van de berm kozen, deden dat op de noordelijke verbindingsweg tussen de Cirkel van Nederlands-Indië en de Cirkel van de Toekomstige Missies. Bij het praktijkexamen kwam niet alleen de technische kant van het werken aan de orde, maar ook de inhoudelijke kant. Verder moesten de studenten laten zien dat zij oog hadden voor veiligheid. Bijna alle jonge mensen hebben dit gedeelte van het praktijkexamen met goed gevolg afgelegd. Dat is natuurlijk fijn voor hen, en ook voor Vrijland: er is weer een stuk van het landgoed opgeknapt – een win-winsituatie dus!

Storm

Er was in Provincie Gelderland Code Geel afgekondigd voor de storm “Ciara” die afgelopen zondag, 9 februari, over het land is geraasd. De storm gaf overal wel overlast, maar op het Veteranenlandgoed Vrijland heeft “Ciara” tot onze vreugde geen noemenswaardige schade aangericht. Hoe anders was dat twee jaar geleden, toen de storm “Frederike” op 18 januari 2018 wel erg heeft huisgehouden – ook op het Veteranenlandgoed. Er was net een paar maanden daarvóór gewerkt in het perceel met grove dennen dat langs de Veteranenwandelroute naar het zuidwesten ligt. Er waren toen rijen bomen omgezaagd (het “dunnen”) om andere bomen de kans te geven om verder te groeien. Ook waren er zogenaamde “toekomstbomen” uitgekozen en gemerkt (met een blauwe stip op de stam): bomen die het in zich hadden om uit te groeien tot mooie exemplaren. Dit is van belang voor een goede en evenwichtige ontwikkeling van het bos. Het was duidelijk dat “Frederike” geen bosbouwachtergrond had 😊: door de plotselinge windinval zijn vele dennenbomen, en jammer genoeg ook vele toekomstbomen, op ongeveer twee meter hoogte als luciferhoutjes afgeknapt en hebben in hun val ook andere bomen meegesleurd. Het was één grote ravage! Met een hele zware machine, een zogenaamde “harvester”, zijn in het voorjaar van 2018 de bomen van hun takken ontdaan en de stammen in gelijke stukken gezaagd. Het heeft toch nog tot half oktober 2018 geduurd voordat de meeste stammen uit het bos waren verwerkt, naar het parkeerterrein vervoerd en daar netjes op een (grote) stapel gelegd om afgevoerd te worden. Het dennenbos heeft zich in de afgelopen twee jaar wel enigszins hersteld. We zijn dus erg blij dat “Ciara” niet voor een herhaling van 2018 heeft gezorgd!

Veteranenwerkdagen

Op 24 en 25 oktober jl. vond weer een tweedaags Bosbouwproject plaats op het Veteranenlandgoed Vrijland: de zgn. Veteranenwerkdagen. Met het organiseren van deze Veteranenwerkdagen wil het Bestuur van het Veteranenlandgoed Vrijland niet alleen een gedeelte van het noodzakelijke onderhoud in de bossen op het Landgoed laten uitvoeren, maar zeker ook veteranen de gelegenheid geven om in een beschermde en veilige omgeving de onderlinge banden te versterken. [Meer weergeven] Voor deze Veteranenwerkdag hadden zich ditmaal twaalf enthousiaste mensen aangemeld. Zij zijn lid van de Vereniging Jonge Veteranen [taggen?]. Het was op beide dagen geweldig goed weer om in het bos te werken, maar ook af en toe te pauzeren voor koffie of thee en een “lunch te velde”: het was droog met af en toe een zonnetje en niet te warm. Op 24 oktober was er ’s avonds een goedverzorgde barbecue in het restaurant op de Oranjekazerne. De deelnemers hebben ook overnacht op het kazerneterrein. Op beide dagen werd voor het begin van de werkzaamheden eerst een “vlaggenparade” gehouden: “de vlag waaronder wij allen gediend hebben”. Er is op beide dagen veel werk verzet en er is ook veel ruimte geweest voor gezelligheid en goede gesprekken. Zowel de deelnemers als het Bestuur kijken terug op een erg geslaagd evenement! Wij hopen nog vele Veteranenwerkdagen te kunnen organiseren.

Overzicht foto’s (graag in deze volgorde, want dan sluit dat mooi aan bij de tekst!)

Bij het begin van de eerste werkdag wordt een “vlaggenparade” gehouden
De vlag wordt gehesen

        

“De vlag waaronder wij allen hebben gediend”

20191027_WA0001         Veteranen aan het werk

20191027_WA0006         Veteranen aan het werk

20191027_WA0008         Veteranen aan het werk

20191027_WA0003         Veteranen aan het werk

20191027_WA0005         Veteranen aan het werk

20191027_WA0007         Veteranen aan het werk

20191027_WA0009         Veteranen aan het werk

20191027_WA0002         Een welverdiende lunchpauze!

20191024_153012            Resultaat van de eerste dag werken

20191024_153016            Resultaat van de eerste dag werken

20191024_153047            Resultaat van de eerste dag werken

20191024_153137            Resultaat van de eerste dag werken

20191024_155131            Resultaat van de eerste dag werken

20191024_184551            Op de barbecue ligt veel lekkers gaar te worden

20191024_184623            Gezelligheid rond de barbecue

20191025_085122           Bij het begin van de tweede werkdag wordt opnieuw een vlaggenparade gehouden

20191025_085128            De vlag hangt!

20191025_130330           Aan het einde van de tweede werkdag wordt het een dolle boel bij het Plein van de Grondwet en de Krijgsmacht

20191027-WA0000          Aan het einde van de tweede werkdag wordt het een dolle boel bij het Plein van de Grondwet en de Krijgsmacht

20191025_130519            Aan het einde van de tweede werkdag wordt de vlag weer gestreken

20191025_130601            Aan het einde van de tweede werkdag wordt de vlag weer gestreken

20191025_130619            De vlaggenmast wordt van de uitschuifkoker getild

20191025_130742            De vlag wordt netjes ingevouwen

20191025_130752            De vlag wordt netjes ingevouwen

20191025_130801            De vlag wordt ingevouwen terwijl de vlaggenmast al is gedemonteerd

Vlaggenmast

Sinds 21 oktober jl. kan op het Veteranenlandgoed Vrijland de Nederlandse driekleur wapperen! De vlaggenmast is demontabel: daartoe is op 21 oktober jl. op het Plein van de Grondwet en de Krijgsmacht een overschuifkoker ingegraven. De vlaggenmast kan nu moeiteloos over deze paal worden geschoven. Het resultaat mag er zijn.

Stichting Veteranenlandgoed “Vrijland”

WELKOM op de website van het
VETERANENLANDGOED “VRIJLAND”

De Stichting Veteranenlandgoed “Vrijland” stelt zich ten doel het duurzaam in stand houden van het Veteranenlandgoed “Vrijland” aan de Hoenderloseweg in Schaarsbergen.

Het landgoed van ongeveer 75 hectare is ontstaan als blijk van maatschappelijke erkenning van de veteraan die zich op vele gebieden ter wereld heeft ingezet voor de vrijheid en veiligheid van anderen. Dit geschiedt in opdracht van democratisch gekozen regeringen.

Het inrichten van een informatieve en educatieve veteranenwandelpad beoogt, naast het bevorderen van de maatschappelijke erkenning, bij te dragen aan begrip en waardering voor de verrichtingen van de uitgezonden militairen.

Op het Veteranenlandgoed “Vrijland” is een stukje bosgebied ingericht waar de as van veteranen, andere (oud-)militairen en hun relaties kan worden verstrooid. “Vrijland” biedt hun hiermee een waardige laatste rustplaats, te midden van de oud-collega’s.