Vlaggenmast

Sinds 21 oktober jl. kan op het Veteranenlandgoed Vrijland de Nederlandse driekleur wapperen! De vlaggenmast is demontabel: daartoe is op 21 oktober jl. op het Plein van de Grondwet en de Krijgsmacht een overschuifkoker ingegraven. De vlaggenmast kan nu moeiteloos over deze paal worden geschoven. Het resultaat mag er zijn.

Stichting Veteranenlandgoed “Vrijland”

WELKOM op de website van het
VETERANENLANDGOED “VRIJLAND”

De Stichting Veteranenlandgoed “Vrijland” stelt zich ten doel het duurzaam in stand houden van het Veteranenlandgoed “Vrijland” aan de Hoenderloseweg in Schaarsbergen.

Het landgoed van ongeveer 75 hectare is ontstaan als blijk van maatschappelijke erkenning van de veteraan die zich op vele gebieden ter wereld heeft ingezet voor de vrijheid en veiligheid van anderen. Dit geschiedt in opdracht van democratisch gekozen regeringen.

Het inrichten van een informatieve en educatieve veteranenwandelpad beoogt, naast het bevorderen van de maatschappelijke erkenning, bij te dragen aan begrip en waardering voor de verrichtingen van de uitgezonden militairen.

Op het Veteranenlandgoed “Vrijland” is een stukje bosgebied ingericht waar de as van veteranen, andere (oud-)militairen en hun relaties kan worden verstrooid. “Vrijland” biedt hun hiermee een waardige laatste rustplaats, te midden van de oud-collega’s.