BIJZONDER NATUURFENOMEEN OP “VRIJLAND”: IJSHAAR!

In de winterperiode is er maar heel weinig dat groeit of bloeit, ook op het Veteranenlandgoed “Vrijland”. Toch was er enkele dagen geleden iets bijzonders dat “groeide”: ijshaar, dat ook wel de “Baard van Koning Winter” wordt genoemd. Het is een zeldzaam verschijnsel dat alleen maar onder bijzondere omstandigheden kan ontstaan. IJshaar “groeit” op dood loofhout (niet op de bast) dat nat is, er moeten schimmels in het hout voorkomen die bij hun stofwisseling water door de haarvaten in het hout naar buiten persen en de temperatuur moet net onder het vriespunt liggen. Vriest het te hard, dan kunnen de schimmels hun werk niet meer doen en treedt er geen water meer uit… Wordt het te warm of zonnig, verdwijnt het ijshaar ook. Blijkbaar was in één van de vele houtwallen op het landgoed aan alle voorwaarden voldaan en kon zich deze fraaie compositie gevormd worden op een dode tak van een inlandse eik! Het blijft wel bij kijken met de ogen: ook door aanraken kan deze kwetsbare structuur smelten. De hogere temperaturen van de laatste dagen hebben tot hetzelfde resultaat geleid: het ijshaar is daardoor letterlijk “Schnee von Gestern” geworden – het is gesmolten…

Veteranenwerkdagen 2022

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober jl. was het weer zover: de Veteranenwerkdagen op het Veteranenlandgoed “Vrijland”! Dit jaar werden deze dagen voor de zesde keer georganiseerd. Enthousiaste leden van de Vereniging Jonge Veteranen traden in alle vroegte aan om hun handen uit de mouwen te steken. Het zijn twee nuttige, maar vooral ook gezellige werkdagen geweest. De vrijdag startte met de gebruikelijke “vlaggenparade” – altijd weer een plechtig en mooi moment. Na een eerste kop koffie zijn de veteranen begonnen om op de open vlaktes die uitzien op de Vliegbasis Deelen de inmiddels hoge vogelkers af te zagen en in de bosrand te slepen: ze hadden wel eer van hun werk, want nu is er weer vrij zicht! Natuurlijk werd er ook gezellig gepauzeerd met soep voor de lunch en een welverdiend glaasje na afloop van de eerste dag. Zaterdag werd een bosdag: de veteranengroep, toen in een iets andere samenstelling, heeft aan de zuidoostzijde in de bosrand langs de Hoenderloseweg het bos opgeschoond en de omgezaagde en afgeknipte takken tot houtwallen verwerkt – hiermee zullen ook de beestjes erg blij zijn! Deze dag werd ook weer afgesloten met het neerhalen van de nationale driekleur en een glaasje als afscheid. De plannen voor het volgende jaar zijn alweer gemaakt – tot de volgende keer en hartelijk dank!

Verstrooingen

Zoals bekend is er op het Veteranenlandgoed “Vrijland” een verstrooiveld waar de as van (oud-) militairen – ongeacht of zij veteraan zijn of niet – kan worden verstrooid. Sinds de stichting van het Veteranenlandgoed hebben er al zo’n 300 verstrooiingen plaatsgevonden. Daarvoor heeft het Bestuur een Procedure opgesteld, die ook op de website staat vermeld: https://veteranenlandgoedvrijland.nl/procedure-voor-asverstrooiingen/.

Het Bestuur heeft gemerkt dat nabestaanden het erg waardevol vinden als zij worden ontvangen en begeleid door een van de bestuursleden. Voor de verstrooiing wordt een bijdrage van € 120,00 gevraagd. O.a. van dit geld wordt het landgoed onderhouden. Een mooi onderhouden landgoed komt ook uw wandelplezier ten goede. Helaas merkt het Bestuur dat er ook wel eens “illegaal” wordt verstrooid… – afgelopen dinsdag nog. Het Bestuur vindt dat erg jammer en vraagt u daarom om binnen uw kring (meer) bekendheid te geven aan de mogelijkheden van het verstrooien op het mooie Verstrooiveld op het Veteranenlandgoed!

OVVKNR Koerier

De vereniging Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve geeft eens per kwartaal een fraai blad uit, de OVVKNR Koerier. In het eerste nummer van dit jaar wordt aandacht besteed aan het Veteranenlandgoed “Vrijland”. Het verhaal wordt geïllustreerd met mooie foto’s, die een goed beeld geven van dit groene monument dat is gesticht als eerbetoon aan de Nederlandse militaire veteranen die zich hebben ingezet voor vrede en veiligheid in de wereld vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog tot op heden. Ook het Verstrooiveld wordt belicht: in dit besloten stukje bosgebied is het mogelijk om de as te verstrooien van niet alleen overleden veteranen en hun naasten, maar ook de as van andere militairen én leden van de Nationale Reserve. In alle seizoenen is het Veteranenlandgoed een bezoekje waard!

 

 

Herbebossing: Waar staan we

Veteranenlandgoed “Vrijland” is niet alleen een mooi en betekenisvol wandelgebied, maar het is ook één van de eerste klimaatbossen van Nederland! In het begin van de jaren 1990 heeft de Stichting Face (opgericht door de Nederlandse energiebedrijven om de CO2-uitstoot te compenseren door te investeren in het aanplanten van bossen) het bos op “Vrijland” medegefinancierd. Zo is te lezen in een artikel in de Volkskant van woensdag 3 november jl., waarin aandacht wordt besteed aan herbebossing – een actueel onderwerp in het huidige klimaatdebat en een agendapunt op de Klimaattop in Glasgow: “Herbebossing – waar staan we?”. Er staat een prachtige foto bij, gemaakt met een drone, van het noordwestelijke deel van het Veteranenlandgoed “Vrijland” met indrukwekkende vergezichten over de Vliegbasis Deelen.

15-10-2021 ARNHEM – Het bos op Veteranenlandgoed Vrijland, geplant in de jaren 90, bij Arnhem. FREEK VAN DEN BERGH

Herbebossing