Op drie vrijdagochtenden in de afgelopen maand januari hebben studenten van de MBO opleiding “Bos- en Natuurbeheer” van Helicon Opleidingen uit Velp een gedeelte van hun praktijkexamen afgelegd op het Veteranenlandgoed Vrijland. Een oud-docent van de school was hun examinator en de Voorzitter van het Veteranenlandgoed, de heer D. Heij, was daarbij gecommitteerde. De studenten konden kiezen uit twee opdrachten: met de bosmaaier een rechthoekig stuk ruig gras maaien, het maaisel op “rillen” harken en vervolgens op hopen in het bos leggen, of een gedeelte van een ruig stuk van de berm van een van de wandelpaden opschonen, met motorkettingzaag, bosmaaier en ander materieel. Degenen die voor de bosmaaier kozen zijn aan de gang gegaan op de open vlaktes in het noordwesten van het landgoed; degenen die voor het opschonen van de berm kozen, deden dat op de noordelijke verbindingsweg tussen de Cirkel van Nederlands-Indië en de Cirkel van de Toekomstige Missies. Bij het praktijkexamen kwam niet alleen de technische kant van het werken aan de orde, maar ook de inhoudelijke kant. Verder moesten de studenten laten zien dat zij oog hadden voor veiligheid. Bijna alle jonge mensen hebben dit gedeelte van het praktijkexamen met goed gevolg afgelegd. Dat is natuurlijk fijn voor hen, en ook voor Vrijland: er is weer een stuk van het landgoed opgeknapt – een win-winsituatie dus!