Veteranenlandgoed “Vrijland” is niet alleen een mooi en betekenisvol wandelgebied, maar het is ook één van de eerste klimaatbossen van Nederland! In het begin van de jaren 1990 heeft de Stichting Face (opgericht door de Nederlandse energiebedrijven om de CO2-uitstoot te compenseren door te investeren in het aanplanten van bossen) het bos op “Vrijland” medegefinancierd. Zo is te lezen in een artikel in de Volkskant van woensdag 3 november jl., waarin aandacht wordt besteed aan herbebossing – een actueel onderwerp in het huidige klimaatdebat en een agendapunt op de Klimaattop in Glasgow: “Herbebossing – waar staan we?”. Er staat een prachtige foto bij, gemaakt met een drone, van het noordwestelijke deel van het Veteranenlandgoed “Vrijland” met indrukwekkende vergezichten over de Vliegbasis Deelen.

15-10-2021 ARNHEM – Het bos op Veteranenlandgoed Vrijland, geplant in de jaren 90, bij Arnhem. FREEK VAN DEN BERGH

Herbebossing