Inleidende woorden

Een veteraan behoort tot de bijzondere groep mensen die vaak ook de dood onder ogen hebben gezien. En ongetwijfeld wordt U bij het wegvallen van kameraden er weer aan herinnerd dat het leven eindig is. Veteranenlandgoed “Vrijland” kan zijn rol als thuisbasis ook na het afscheid van het leven vervullen. Op het Veteranenlandgoed “Vrijland” is daarom de mogelijkheid gecreëerd voor de verstrooiing van de as van overleden veteranen, andere (oud-)militairen en hun relaties. Hierdoor krijgt het landgoed een ontroerende extra dimensie.

Veteranenlandgoed “Vrijland” biedt U hiermee een waardige laatste rustplaats in de nabijheid van strijdmakkers die U zijn voorgegaan. Op een heel ingetogen manier – zonder individuele gedenksteen of gedenkplaat – midden in de natuur.

Op deze website is ook een IN MEMORIAM pagina opgenomen. Indien gewenst kan ook uw naam worden opgenomen in deze lijst. Klikt U a.u.b. hier voor deze pagina.

Er zijn maar weinig regels verbonden aan het verstrooien van de as: klikt U a.u.b. hier voor de gang van zaken rond de asverstrooiing.

Voor nadere informatie kunt U een e-mail sturen naar: verstrooiing@veteranenlandgoedvrijland.nl of bellen met de secretaris, de heer Y. Boersma: 0316–220020 of 06–10001850.  

Veteranenlandgoed Vrijland Verstrooiveld - voorjaar
Het Verstrooiveld op het Veteranenlandgoed Vrijland in het voorjaar