• Helicon opleidingen

    Op drie vrijdagochtenden in de afgelopen maand januari hebben studenten van de MBO opleiding “Bos- en Natuurbeheer” van Helicon Opleidingen uit Velp een gedeelte van hun praktijkexamen afgelegd op het Veteranenlandgoed Vrijland. Een oud-docent van de school was hun examinator en de Voorzitter van het Veteranenlandgoed, de heer D. Heij, was daarbij gecommitteerde. De studenten konden kiezen uit twee opdrachten: met de bosmaaier een rechthoekig stuk ruig gras maaien, het maaisel op “rillen” harken en vervolgens op hopen in het bos leggen, of een gedeelte van een ruig stuk van de berm van een van de wandelpaden opschonen, met motorkettingzaag, bosmaaier en ander materieel. Degenen die voor de bosmaaier kozen zijn aan de gang gegaan op de open vlaktes in het noordwesten van het landgoed; degenen die voor het opschonen van de berm kozen, deden dat op de noordelijke verbindingsweg tussen de Cirkel van Nederlands-Indië en de Cirkel van de Toekomstige Missies. Bij het praktijkexamen kwam niet alleen de technische kant van het werken aan de orde, maar ook de inhoudelijke kant. Verder moesten de studenten laten zien dat zij oog hadden voor veiligheid. Bijna alle jonge mensen hebben dit gedeelte van het praktijkexamen met goed gevolg afgelegd. Dat is natuurlijk fijn voor hen, en ook voor Vrijland: er is weer een stuk van het landgoed opgeknapt – een win-winsituatie dus!

  • Storm

    Er was in Provincie Gelderland Code Geel afgekondigd voor de storm “Ciara” die afgelopen zondag, 9 februari, over het land is geraasd. De storm gaf overal wel overlast, maar op het Veteranenlandgoed Vrijland heeft “Ciara” tot onze vreugde geen noemenswaardige schade aangericht. Hoe anders was dat twee jaar geleden, toen de storm “Frederike” op 18 januari 2018 wel erg heeft huisgehouden – ook op het Veteranenlandgoed. Er was net een paar maanden daarvóór gewerkt in het perceel met grove dennen dat langs de Veteranenwandelroute naar het zuidwesten ligt. Er waren toen rijen bomen omgezaagd (het “dunnen”) om andere bomen de kans te geven om verder te groeien. Ook waren er zogenaamde “toekomstbomen” uitgekozen en gemerkt (met een blauwe stip op de stam): bomen die het in zich hadden om uit te groeien tot mooie exemplaren. Dit is van belang voor een goede en evenwichtige ontwikkeling van het bos. Het was duidelijk dat “Frederike” geen bosbouwachtergrond had 😊: door de plotselinge windinval zijn vele dennenbomen, en jammer genoeg ook vele toekomstbomen, op ongeveer twee meter hoogte als luciferhoutjes afgeknapt en hebben in hun val ook andere bomen meegesleurd. Het was één grote ravage! Met een hele zware machine, een zogenaamde “harvester”, zijn in het voorjaar van 2018 de bomen van hun takken ontdaan en de stammen in gelijke stukken gezaagd. Het heeft toch nog tot half oktober 2018 geduurd voordat de meeste stammen uit het bos waren verwerkt, naar het parkeerterrein vervoerd en daar netjes op een (grote) stapel gelegd om afgevoerd te worden. Het dennenbos heeft zich in de afgelopen twee jaar wel enigszins hersteld. We zijn dus erg blij dat “Ciara” niet voor een herhaling van 2018 heeft gezorgd!

  • Vlaggenmast

    Sinds 21 oktober jl. kan op het Veteranenlandgoed Vrijland de Nederlandse driekleur wapperen! De vlaggenmast is demontabel: daartoe is op 21 oktober jl. op het Plein van de Grondwet en de Krijgsmacht een overschuifkoker ingegraven. De vlaggenmast kan nu moeiteloos over deze paal worden geschoven. Het resultaat mag er zijn.

    (foto 20191027-WA010) met tekst: “De Nederlandse vlag wappert op het Plein van de Grondwet en de Krijgsmacht tijdens de Veteranenwerkdagen van 24 en 25 oktober 2019”