PRIVACY-REGLEMENT

De website https://veteranenlandgoedvrijland.nl is gevestigd op Unster 4, 6942 LM Didam en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://veteranenlandgoedvrijland.nl
Unster 4
6942 LM Didam
+31 6 10001850

De heer IJ. P. Boersma in zijn hoedanigheid als secretaris van het Bestuur van het Veteranenlandgoed Vrijland, is functionaris Gegevensbescherming van de website https://veteranenlandgoedvrijland.nl. Hij is te bereiken via privacy@veteranenlandgoedvrijland.nl.

Verwerking persoonsgegevens
De website https://veteranenlandgoedvrijland.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat U gebruik maakt van deze website, reacties op de website achterlaat en/of omdat U deze gegevens zelf aan ons verstrekt heeft. De persoonsgegevens die de verwerkt worden zijn:
Voorletter(s), voor- en achternaam ‒ t.b.v. e-mailcontact
Fysiek adres – t.b.v. het toezenden van berichten inzake de activiteiten rondom het Veteranenlandgoed Vrijland
E-mailadres − t.b.v. het toezenden van mailing inzake de activiteiten rondom het Veteranenlandgoed Vrijland
IP-adres – t.b.v. de controle op spam en andere mogelijk schadelijke activiteiten

Reacties op de website
Als U als bezoeker reacties achterlaat op de website, verzamelt de secretaris de gegevens die worden getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een “hash” genoemd), kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien U deze gebruikt. De pagina over privacy-beleid kunt U hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Media
Als U een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de website uploadt, moet U voorkomen dat U afbeeldingen uploadt waarin gegevens omtrent EXIF GPS locaties zijn opgenomen. Bezoekers van de website kunnen deze afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Ingesloten inhoud van andere websites (Embedded content)
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded content) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere websites heeft bezocht. Deze websites kunnen data over U verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als U een account hebt en ingelogd bent op die website.

Ingesloten inhoud van Google Maps
Bij berichten op deze website kunnen overzichtskaarten zijn ingevoegd, welke afkomstig zijn van Google Maps. Zie voor het door Google Maps gehanteerde privacy-beleid: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website https://veteranenlandgoedvrijland.nl heeft niet de intentie, gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wanneer U ervan overtuigd bent dat de secretaris zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld, c.q. gepubliceerd, over een minderjarige, neemt U dan contact met de secretaris op via privacy@veteranenlandgoedvrijland.nl. De secretaris zal deze informatie zo spoedig mogelijk verwijderen.

Doel van en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
De website https://veteranenlandgoedvrijland.nl verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
het U op de hoogte stellen van ontwikkelingen rondom het Veteranenlandgoed Vrijland en activiteiten die daarmee verband houden,
het verzenden van aankondigingen omtrent het publiceren van berichten en het beheren van uw reacties op de website.

Analytics
De website https://veteranenlandgoedvrijland.nl gebruikt de anti-spam service van Akismet. Deze anti-spam service verzamelt informatie over bezoekers die reageren op websites die deze anti-spam service gebruiken. De informatie die Akismet verzamelt is de volgende: het IP adres van de reageerder, user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf). Het privacybeleid van Akismet is te vinden onder https://automattic.com/privacy/.

Geautomatiseerde besluitvorming
De website https://veteranenlandgoedvrijland.nl heeft geen geautomatiseerde verwerkingssystemen en neemt dus geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaren persoonsgegevens
De website https://veteranenlandgoedvrijland.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn, te weten het U op de hoogte stellen van ontwikkelingen rondom het Veteranenlandgoed Vrijland in de ruimste zin van het woord en activiteiten die daarmee verband houden, het publiceren van berichten en het beheren van uw reacties op de website. Zolang U de website volgt en U zich niet heeft afgemeld, bewaart de secretaris uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
De website https://veteranenlandgoedvrijland.nl verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies
De website https://veteranenlandgoedvrijland.nl gebruikt cookies. Deze cookies hebben slechts tot doel om het functioneren van de website te verbeteren en het gebruiksgemak te bevorderen.
Wanneer U een reactie achterlaat op de website, kunt U aangeven of uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit geschiedt voor uw gemak zodat U deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien U een account hebt en U inlogt op deze site, slaat de website een tijdelijke cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra U uw browser sluit.
Zodra U inlogt, zal de website enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en de opties van schermweergave. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als U “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaard. Zodra U uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer U een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat U hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Recht op overdraagbaarheid, inzage, correctie en/of verwijdering persoonsgegevens
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de website https://veteranenlandgoedvrijland.nl.Tevens kunt U aanspraak maken op het recht van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat U bij de secretaris een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die hij van U tot mijn beschikking heeft, in een computerbestand naar U, of naar een door U nader te definiëren organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming en/of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens toesturen naar privacy@veteranenlandgoedvrijland.nl. Om er zeker van te zijn dat uw verzoek daadwerkelijk door U gedaan is, vraagt hij U wel om een scan van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze scan uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) met een markeerstift zwart ‒ dit ter bescherming van uw privacy.
De secretaris zal zo spoedig mogelijk, doch binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, reageren. De website https://veteranenlandgoedvrijland.nl wil U er tevens op wijzen dat U de mogelijkheid hebt, om een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens
De website https://veteranenlandgoedvrijland.nl neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer U desondanks de idee hebt, dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan vraagt de secretaris U onmiddellijk contact op te nemen via privacy@veteranenlandgoedvrijland.nl