1. Landgoed Vrijland

Het Landgoed is in 1992 ontstaan vanuit het idee een bos/landgoed te stichten ter nagedachtenis aan de veteraan die het vaderland heeft gediend in oorlogsomstandigheden of overeenkomstige situaties, inclusief vredesmissies in en buiten het verband van de Verenigde Naties.

De afgebeelde veteranengeschiedenis op het landgoed informeert de bezoeker over de inzet en offers van Nederlandse militairen tijdens de vele conflicten en vredesmissies waarbij de Nederlandse krijgsmacht sinds 1940 betrokken is geweest.

Het bos werd publiekelijk gepresenteerd tijdens de Nationale Boomfeestdag op 25 maart 1998. Deze presentatie had als thema “Een boom voor het leven”. Dit als eerbetoon voor en als herinnering aan hen die hun leven gaven voor een leefbare en vrije toekomst, waar ook ter wereld. Op 1 juli 2004 is het bos opengesteld voor het publiek en in 2011 is de educatieve inrichting voltooid.

 
Het initiatief tot het inrichten van Vrijland ontstond in de Stichting Dienstverlening Veteranen (SDV), die inmiddels is overgegaan in de Stichting het Veteraneninstituut.

 
Met name de toenmalig SDV-voorzitter, de oud minister van Defensie dr. P.B.R. de Geus initieerde het idee en stimuleerde de realisatie ervan. Het veteranenlandgoed Vrijland is een terrein van ongeveer 70 hectare op het bestaande landgoed Vrijland te Schaarsbergen (Arnhem). Defensie en de gemeente Arnhem hebben de aanvankelijk als landbouwgrond in gebruik zijnde gronden ter beschikking gesteld. De oud-minister van Defensie A.L. ter Beek heeft het initiatief in belangrijke mate steun verleend.

 
Een belangrijke bijdrage voor de inrichting van de veteranen-wandelroute werd verkregen van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg. Het ontwerp “Vrijland” is van de landschapsarchitect ir. Herman Weelink.

Het grondwetsartikel dat de basis is voor uitzending van de Nederlandse militair vormt  een belangrijk element. Het Veteraneninstituut leverde de historische teksten voor de informatieborden langs de wandelroute. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie stelde de kaarten met de Nederlandse militaire inzet sinds 1940 ter beschikking.

 
De aanvankelijk op Vrijland aanwezige agrarische bedrijven zijn verplaatst. Belangrijke steun werd ontvangen van de stichting Forest Absorbing Carbondioxide Emission (Face), een stichting die zo bijdraagt aan de oplossing van de CO2 problematiek. Ook het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft bijdragen verstrekt voor het omzetten van landbouwgronden in bos. De gronden zijn sinds 1992 beplant met ongeveer 350.000 jonge boompjes. Hieruit zal een bos overblijven van tienduizenden bomen van inlandse boomsoorten. Het beheer van het bos wordt behartigd door de Dienst Vastgoed van Defensie.


Algemene informatie

 Op de informatieborden langs de wandelroute door Veteranenlandgoed Vrijland wordt de inzet van Nederlandse militairen tijdens recente oorlogen en vredesmissies beknopt weergegeven. Wie tijdens de wandeling nieuwsgierig is geworden en meer wil weten over de inzet van Nederlandse militairen tijdens oorlogen en vredesmissies of over Nederlandse veteranen kan voor informatie of literatuurverwijzingen onder meer terecht op de volgende websites:

 
www.nimh.nl

www.veteraneninstituut.nl

www.veteranendag.nl

www.defensie.nl

www.niod.nl   

www.gevolgenvanoorlog.nl

www.veteranenlandgoedvrijland.nl

Aantallen veteranen en verliezen

 


Ingezette Nederlands militairen (incl. koopvaardij)

Verliezen tijdens inzet

Aantal veteranen (2011)

Tweede Wereldoorlog

380.000

16.000

 6.000

Nederlands-IndiŽ 1945-1950

170.000

 6.000

 35.000

Nieuw-Guinea 1950-1962

 30.000

 110

 15.000

Vredesoperaties 1945-heden

 85.000

 190

 55.000 *

Totaal

665.000

22.300

111.000

* Hierbij zijn niet inbegrepen de nog actief dienende militairen die aan de missies hebben deelgenomen