14. Vredesoperaties 1945-1990: algemeen

 

In 1945 werden de Verenigde Naties opgericht. Een van de taken van de volkerenorganisatie is het voorkomen of oplossen van gewapende conflicten, onder meer via het uitvoeren van vredesoperaties door vredesmachten van de VN. Hiervan kwam tijdens de Koude Oorlog weinig terecht. De tegenstelling tussen de twee supermachten, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, maakte vredeshandhaving of vredesafdwinging door de VN vaak onmogelijk.

 

Ondanks de verlammende tegenstelling tussen Oost en West hebben de VN in de jaren 1945-1990 enkele tientallen vredesoperaties uitgevoerd. Naast diverse kleinschalige waarnemingsmissies betroffen dit onder meer de deelname van een VN-troepenmacht aan de Korea-oorlog (1950-1953) en de inzet van een flinke vredesmacht in Zuid-Libanon vanaf 1978. Nederland heeft in deze jaren aan twaalf vredesoperaties deelgenomen en hierbij in totaal ruim 15.000 Nederlandse militairen ingezet.