18. Veteranenbeleid (sinds 1990)

 

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er in de Nederlandse samenleving grote groepen veteranen. In de eerste decennia na 1945 kregen zij echter nauwelijks aandacht en was er geen veteranenbeleid. Er was steun voor militairen met fysieke verwondingen en er was enige ondersteuning voor uit Nederlands-IndiŽ terugkerende militairen. Van nazorg voor veteranen met psychische klachten was echter nauwelijks sprake en publieke uitingen van waardering deden zich zelden voor.

 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw stelden de IndiŽveteranen het gebrek aan waardering en nazorg voor veteranen nadrukkelijk aan de kaak. Hun jarenlange emancipatiestrijd leidde uiteindelijk in 1990 tot de eerste Nederlandse veteranennota. Sindsdien zijn het uitdragen en stimuleren van waardering voor veteranen - onder meer op de in 2005 ingestelde Nederlandse Veteranendag - en het verbeteren van de nazorg aan veteranen met gezondheidsklachten de hoekstenen van het Nederlandse veteranenbeleid.