19. Vredesoperaties 1990-1995: algemeen

 

Vanaf 1989 veranderden de internationale verhoudingen ingrijpend. De Berlijnse Muur viel en nam uiteindelijk alle communistische regimes in Oost-Europa en de Sovjet-Unie in zijn val mee. De Koude Oorlog was ten einde. Nu konden de VN een actievere rol gaan spelen op het terrein van vrede en veiligheid. Hieraan was ook behoefte, omdat tijdens de Koude Oorlog sluimerende etnische en religieuze spanningen in diverse landen tot uitbarsting kwamen. Vredeshandhaving met lichtbewapende vredesmachten bleek echter niet altijd een garantie voor succes.

 

Nederland heeft in deze eerste jaren met in totaal ruim 20.000 militairen een bijdrage geleverd aan diverse vredesmissies, bijvoorbeeld in Noord-Irak, Cambodja, voormalig JoegoslaviŽ, Afrika en HaÔti. Tijdens deze missies kwamen elf Nederlandse militairen om het leven. Omdat de deelname aan vredesmissies een hoofdtaak werd binnen het defensiebeleid werd de vooral met dienstplichtigen gevulde krijgsmacht omgevormd tot een kleinere expeditionaire beroepskrijgsmacht.