20. Golfoorlog / Irak 1990 - 1991

 

Al snel na het einde van de Koude Oorlog kregen de VN te maken met een nieuw conflict in het Midden-Oosten. De Irakese strijdkrachten van dictator Saddam Hoessein vielen op 2 augustus 1990 het olierijke Koeweit binnen. Binnen de sterk gewijzigde internationale verhoudingen smeedde de Amerikaanse president George Bush een internationale coalitie die met toestemming van de VN Koeweit te hulp schoot en de Irakese troepen begin 1991 uit Koeweit verdreef.

 

Nederland nam niet deel aan de gevechtsoperaties, maar leverde wel een militaire bijdrage aan de ondersteunende operaties. In de aanloop naar de Golfoorlog stuurde Nederland onder meer fregatten naar de Perzische Golf en luchtverdedigingeenheden naar Zuid-Turkije en IsraŽl. Nadat het Irakese leger uit Koeweit was verdreven, leverde Nederland een krijgsmachtbrede bijdrage aan de hulpoperatie Provide Comfort in Noord-Irak, waar Nederlandse genisten en mariniers vluchtelingenkampen voor Irakese Koerden bouwden.