23. Kleinere missies 1990 - 1995

 

In de eerste helft van de jaren negentig stonden de grote Nederlandse bijdragen aan de missies op de Balkan en in Cambodja veelvuldig in de schijnwerpers. Nederlandse militairen waren echter ook elders in de wereld actief, bijvoorbeeld in Ha´ti waar honderden Nederlandse mariniers en marechaussees orde en veiligheid handhaafden en vrije verkiezingen hielpen mogelijk maken.

 

Op het Afrikaanse continent droeg Nederland bij aan diverse kleinere missies. In Mozambique gaven Nederlandse genisten les in het ruimen van mijnen. In het door grootschalig etnisch geweld getroffen Centraal-Afrika (in en rond Rwanda) waren Nederlandse waarnemers actief en verleenden Nederlandse militairen in het Za´rese Goma noodhulp aan Rwandese vluchtelingen. In Angola (vredesproces) en Zuid-Afrika (hervormingsproces) werden eveneens Nederlandse militairen als VN-waarnemer ingezet. Evenals in BosniŰ-Herzegovina waren Nederlandse VN-militairen in Angola op tal van plaatsen machteloze getuigen van het oplaaiend geweld tussen de strijdende partijen.