25. BosniŽ vanaf 1995

 

Het robuustere optreden van de internationale gemeenschap kwam vanaf 1995 in BosniŽ tot uitdrukking. Na de Bosnisch-Servische aanval op de enclave Srebrenica en een bloedige mortieraanval op de markt in Sarajevo was de maat voor de internationale gemeenschap vol. Met luchtaanvallen werden de Bosnische ServiŽrs tot een wapenstilstand en onderhandelingen gedwongen. Deze leidden op 14 december 1995 tot een vredesakkoord voor de multiculturele staat BosniŽ-Herzegovina. Een door de NAVO geleide robuuste vredesmacht ging op de naleving van het akkoord toezien.

 

Aan de aanvallen op de ServiŽrs leverden Nederlandse F-16’s en een mortiercompagnie van het Korps Mariniers een substantiŽle bijdrage. Ook voor de genoemde vredesmacht – eerst Implementation Force (IFOR) en daarna Stabilisation Force (SFOR) geheten – leverde Nederland een forse bijdrage met onder meer een gemechaniseerd bataljon, F-16 gevechtsvliegtuigen, helikopters, marineschepen en een logistiek bataljon. Ruim 30.000 Nederlandse militairen dienden sinds 1995 in BosniŽ.