3. Veteranen

 

Volgens de definitie van het Ministerie van Defensie zijn veteranen alle (gewezen) militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband. Met nadruk worden hierbij inbegrepen het personeel van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog.

 

Sinds 1940 heeft Nederland ruim 650.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en meer dan zestig vredesmissies. Het grootste deel van de oorlogsveteranen die zijn ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog, de dekolonisatiestrijd in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea en de Korea-oorlog is overleden. Nederland heeft in 2011  ongeveer 110.000 veteranen. Iets meer dan de helft van hen heeft in de jaren 1979-heden deelgenomen aan één of meerdere vredesmissies in internationaal verband.