ANBI status


Logo ANBI

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) de
onderstaande gegevens op het internet publiceren.
Stichting Veteranenlandgoed "Vrijland" heeft de ANBI status.


Veteranenlandgoed "Vrijland"
Fiscaal nummer 8160.82.315
Contactgegevens Bornweg 10, 6721AH Bennekom
Telefoon: 0318 751098/06-44332517
E-mail
Bestuurssamenstelling en namen leden College van Bestuur (CvB)
Beleidsplan Zie doelstelling - activiteit op pagina bestuur
Beloningsbeleid Vrijland kent geen beloningsbeleid. Dit wordt allemaal gedaan door vrijwilligers.
Doelstelling Zie doelstelling op pagina bestuur
Verslag activiteiten Zie activiteiten op pagina bestuur
Financiele verantwoording Balans boekjaar 2013