Doelstelling - Activiteit - Bestuur


Doelstelling:

Het stichten en duurzaam in stand houden van "Veteranen Landgoed Vrijland". De stichting beoogt in haar activiteiten de maatschappelijke erkenning en waardering van en voor de veteraan uit te dragen en te bevorderen.

Het inrichten van een educatieve en informatieve veteranenwandelroute en het in stand houden van het ereveld voor de veteraan vormen bestaande activiteiten.

Activiteiten:
De stichting houd zich bezig met de volgende activiteiten:
- Onderhoud van het landgoed door PERMAR
- Asverstrooingsveld ten behoeve van Veteranen

Het bestuur bestaat uit:
D. Heij
IJ.P. Boersma
E. Duenk
L.W. Schipper
R. Schmidt
T. den Dekker
voorzitter
secretaris
penningmeester
lid namens gemeente Arnhem
algemeen lid
adviseur

Secretariaat:
IJ.P. Boersma
Unster 4
6942 LM Didam
Tel: 0316 220020
GSM: 06 10001850