Wandelen door de geschiedenis heen . . .


Veteranen zijn alle (gewezen) militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband. Met nadruk wordt hierbij inbegrepen het personeel van het voormalig Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog. De missies vonden plaats in onder meer de Tweede Wereldoorlog, voormalig Nederlands IndiŽ en Nieuw Guinea, Korea, maar ook Libanon, Cambodja, Irak, Rwanda, Angola, Haïti, voormalig Joegoslavïe en Afghanistan. Het zijn brandhaarden waarbij de Nederlandse krijgsmacht de afgelopen decennia operationeel is ingezet. Vaak met gevaar voor eigen leven heeft menig (ex-)militair het dienen van het vaderland heel letterlijk moeten nemen. Daarbij hebben deze veteranen onuitwisbare ervaringen opgedaan. 

De wandeling langs de informatiepanelen geeft de bezoeker een beeld van de missies waaraan Nederlandse veteranen hebben deelgenomen.

  Lokatie


 1. Veteranenlandgoed Vrijland
 2. Grondwettekst taken van de krijgsmacht
 3. Veteranen (definitie en toelichting)
 4. Wereldkaart op informatiebord
 5. Tweede Wereldoorlog: algemeen
 6. Tweede Wereldoorlog: meidagen 1940
 7. Tweede Wereldoorlog:Val van IndiŽ
 8. Tweede Wereldoorlog: voortgezette strijd
 9. Tweede Wereldoorlog: bevrijding
 10. Nederlands-IndiŽ: algemeen
 1. Nederlands-IndiŽ:1945-1947
 2. Nederlands-IndiŽ:1947-1949
 3. Nieuw-Guinea 1950-1962
 4. Vredesoperaties 1945-1990: algemeen
 5. Korea 1950-1955
 6. Libanon 1979-1985
 7. Kleinere missies
 8. Veteranenbeleid (vanaf 1990)
 9. Vredesoperaties 1991-1995: algemeen
 10. Golfoorlog / Irak 1990 - 1991
 11. Cambodja 1992 - 1993
 1. Balkan (1991-1995)
 2. Kleinere missies 1990 - 1995
 3. Vredesoperaties algemeen 1995 - 2010
 4. BosniŽ vanaf 1995
 5. Kosovo 1990 - 2000 
 6. Eritrea / EthiopiŽ 2000 - 2001
 7. Afghanistan 2001-2003
 8. Irak 2003 - 2005
 9. Afghanistan 2004-2010
 10. Kleinere missies 1995 - 2010