Er was in Provincie Gelderland Code Geel afgekondigd voor de storm “Ciara” die afgelopen zondag, 9 februari, over het land is geraasd. De storm gaf overal wel overlast, maar op het Veteranenlandgoed Vrijland heeft “Ciara” tot onze vreugde geen noemenswaardige schade aangericht. Hoe anders was dat twee jaar geleden, toen de storm “Frederike” op 18 januari 2018 wel erg heeft huisgehouden – ook op het Veteranenlandgoed. Er was net een paar maanden daarvóór gewerkt in het perceel met grove dennen dat langs de Veteranenwandelroute naar het zuidwesten ligt. Er waren toen rijen bomen omgezaagd (het “dunnen”) om andere bomen de kans te geven om verder te groeien. Ook waren er zogenaamde “toekomstbomen” uitgekozen en gemerkt (met een blauwe stip op de stam): bomen die het in zich hadden om uit te groeien tot mooie exemplaren. Dit is van belang voor een goede en evenwichtige ontwikkeling van het bos. Het was duidelijk dat “Frederike” geen bosbouwachtergrond had 😊: door de plotselinge windinval zijn vele dennenbomen, en jammer genoeg ook vele toekomstbomen, op ongeveer twee meter hoogte als luciferhoutjes afgeknapt en hebben in hun val ook andere bomen meegesleurd. Het was één grote ravage! Met een hele zware machine, een zogenaamde “harvester”, zijn in het voorjaar van 2018 de bomen van hun takken ontdaan en de stammen in gelijke stukken gezaagd. Het heeft toch nog tot half oktober 2018 geduurd voordat de meeste stammen uit het bos waren verwerkt, naar het parkeerterrein vervoerd en daar netjes op een (grote) stapel gelegd om afgevoerd te worden. Het dennenbos heeft zich in de afgelopen twee jaar wel enigszins hersteld. We zijn dus erg blij dat “Ciara” niet voor een herhaling van 2018 heeft gezorgd!