Wandelen door de geschiedenis heen . . .

Op grond van de Veteranenwet 2012 is een veteraan: “de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen.” De missies vonden plaats in onder meer de Tweede Wereldoorlog, voormalig Nederlands Indië en Nieuw Guinea, Korea, maar ook Libanon, Cambodja, Irak, Rwanda, Angola, Haïti, voormalig Joegoslavië, Afghanistan en Mali. Het zijn brandhaarden waarbij de Nederlandse krijgsmacht de afgelopen decennia operationeel is ingezet. Vaak met gevaar voor eigen leven heeft menig (ex-)militair het dienen van het vaderland heel letterlijk moeten nemen. Daarbij hebben deze veteranen onuitwisbare ervaringen opgedaan.

De wandeling langs de informatiepanelen geeft de bezoeker een beeld van de missies waaraan Nederlandse veteranen hebben deelgenomen.

* Klik op de nummers hieronder. Ieder nummer correspondeert met de tekst op het desbetreffende bord langs het Veteranenwandelpad.”

Klik op onderstaande links om de informatie van de borden die op het wandelgebied staan te kunnen lezen.
 1. Veteranenlandgoed Vrijland
 2. Grondwettekst taken van de krijgsmacht
 3. Veteranen (definitie en toelichting)
 4. Wereldkaart op informatiebord
 5. Tweede Wereldoorlog: algemeen
 6. Tweede Wereldoorlog: meidagen 1940
 7. Tweede Wereldoorlog:Val van Indië
 8. Tweede Wereldoorlog: voortgezette strijd
 9. Tweede Wereldoorlog: bevrijding
 10. Nederlands-Indië: algemeen
 1. Nederlands-Indië:1945-1947
 2. Nederlands-Indië:1947-1949
 3. Nieuw-Guinea 1950-1962
 4. Vredesoperaties 1945-1990: algemeen
 5. Korea 1950-1955
 6. Libanon 1979-1985
 7. Kleinere missies
 8. Veteranenbeleid (vanaf 1990)
 9. Vredesoperaties 1991-1995: algemeen
 10. Golfoorlog / Irak 1990 - 1991
 11. Cambodja 1992 - 1993
 1. Balkan (1991-1995)
 2. Kleinere missies 1990 - 1995
 3. Vredesoperaties algemeen 1995 - 2010
 4. Bosnië vanaf 1995
 5. Kosovo 1990 - 2000 
 6. Eritrea / Ethiopië 2000 - 2001
 7. Afghanistan 2001-2003
 8. Irak 2003 - 2005
 9. Afghanistan 2004-2010
 10. Kleinere missies 1995 - 2010