Deze website met haar inhoud is eigendom van de Stichting Veteranenlandgoed “Vrijland”, tenzij anders aangegeven. Wanneer U een artikel of passage van deze website wilt overnemen, dan is dat toegestaan indien u Veteranenlandgoed “Vrijland” en deze website als bron vermeldt.