Deze website is eigendom van de Stichting Veteranenlandgoed “Vrijland”, statutair gevestigd te Didam. De Stichting heeft zich alle moeite getroost om ervoor te zorgen dat de informatie op en de werking van deze website juist zijn. De Stichting Veteranenlandgoed “Vrijland” kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de consequenties van acties die zijn gebaseerd op de verstrekte informatie, opgenomen teksten, artikelen, mededelingen of andere inhoud dan wel werking van deze website en daaraan gerelateerde informatie.